Elektronická prihláška

Vážení rodičia.

Pre prihlásenie Vášho dieťaťa do našej Základnej umeleckej školy Jána Cikkera prosím vyplňte tento elektronický prihlasovací formulár.

Upozorňujeme ale, vyplnením a odoslaním elektronického formulára ešte nevzniká nárok na prijatie do Základnej umeleckej školy.

Ďakujeme Vám!