Pozvánka na plenárnu schôdzu ZRPŠ

  • Oznamy

Pozvánka

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ pri Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutoční dňa 27.09.2016 o 17.00 hod. vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera na Štefánikovom nábreží č. 6 v Banskej Bystrici .

Tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor ZRPŠ pri ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici