ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU A VENOVANIE 2 % Z VAŠEJ DANE

  • Oznamy

Vážení rodičia a priatelia školy.

V zmysle Zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov (s účinnosťou od 1. januára 2004), ktorý prináša možnosť financovania mimovládnych neziskových organizácii, si Vás dovoľujeme požiadať o venovanie 2% zo svojich daní pre Rodičovské združenie pri ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica. Darovaním tejto sumy pomôžete skvalitniť vyučovací a umelecký proces na pôde našej školy.

Ďakujeme Vám, za 2 % z dane, ktoré ste sa rozhodli venovať Rodičovskému združeniu pri Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici.

Potrebné dokumenty na poukázanie 2 % 

Vyhlásenie o poukázaní sumy  

Občianske združenie Rodičovského združenia pri ZUŠ Jána Cikkera

Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme!

Vaša ZUŠ Jána Cikkera