DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA II. POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 LAZOVNÁ