OBNOVENIE VYUČOVANIA V NAŠEJ ZUŠ JÁNA CIKKERA

  • Oznamy

Milí žiaci, Vážení rodičia

s veľkou radosťou Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a rozhodnutia zriaďovateľa ZUŠ Jána Cikkera Mesta Banská Bystrica sa obnovuje školské vyučovanie v našej základnej umeleckej škole v plnom rozsahu od 11. júna 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím svojich triednych učiteľov, alebo vedenie školy.

*

Tlačivo potrebné pri nástupe Vášho dieťaťa si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

*

Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy v čase mimoriadnej situácie, platný od 11. júna 2020 si zobrazíte kliknutím na tento odkaz.