Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto

Momentálne je súčasťou staršej vekovej zložky – Vodopád

dirigent – Martin Kašša

1  

Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto bol založený v roku 2006. Teleso vzniklo z iniciatívy riaditeľky Základnej umeleckej školy Jána Cikkera Mgr. Evy Beňačkovej a dirigenta zboru Mgr. art. Martina Kaššu ako študijné a koncertné teleso, ktorého členkami sú žiačky a študentky banskobystrickej Základnej umeleckej školy Jána Cikkera.

Širokospektrálny repertoár zboru obsahuje viac ako 80 skladieb, ku ktorým sa každý rok pridávajú ďalšie. Repertoár zahŕňa diela všetkých štýlových období od renesancie až po súčasnosť. Teleso s úspechom spolupracovalo aj s Komorným sláčikovým orchestrom ZUŠ Jána Cikkera na interpretáciách skladieb z oblasti barokovej hudby. Úplne osobitú časť repertoáru tvoria balady, spirituály, gospely a úpravy populárnych piesní s originálnym inštrumentálnym sprievodom.

2

Vystúpenia speváckeho zboru Dolce Canto boli ozdobou nespočetného množstva koncertov reprezentujúcich školu, ako aj mesto Banská Bystrica. Prezentoval sa na rôznych koncertných podujatiach, benefičných koncertoch, pravidelne vystupuje na vianočných koncertoch a zúčastňuje sa festivalov a  súťaží zborového spevu na Slovensku.  Spomeňme len Festival zborového spevu Viliama Figuša – Bystrého v Banskej Bystrici a súťaže mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva: (Mládež spieva 2008 – krajská súťaž  – Banskobystrický kraj: zlaté pásmo s pochvalou poroty, celoštátna súťaž: bronzové pásmo, Mládež spieva 2010 – krajská súťaž: zlaté pásmo, Mládež spieva 2012 – krajská súťaž: zlaté pásmo s pochvalou poroty, Mládež spieva 2014 – Krajská súťaž: zlaté pásmo s pochvalou poroty.)

3

V roku 2015 udelil primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko významné ocenenie dievčenskému speváckemu zboru Dolce Canto – Cenu primátora mesta za vynikajúce interpretačné výkony v oblasti zborového spevu a reprezentáciu mesta Banská Bystrica.

Cena primátora mesta Dolce Canto.jpg

V máji 2009 sa spevácky zbor predstavil po prvý krát v zahraničí. Účinkoval na medzinárodnom hudobnom festivale „Mladí umělci Pražskému hradu“, (Praha – Česká republika), kde jeho interpretačné umenie odborná verejnosť hodnotila veľmi vysoko.  V októbri toho istého roku sa teleso zúčastnilo  festivalu Nostra Mercato del Tarufo v talianskom meste Colliano. V decembri 2011 sa Dolce Canto stalo súčasťou medzinárodného speváckeho zboru a zúčastnilo projektu uvedenia Českej vianočnej omše od Jána Jakuba Rybu v Prahe. V lete 2012 uskutočnil spevácky zbor Dolce Canto koncertný zájazd do mesta Labin v Chorvátsku, v rámci projektu Comenius – školské partnerstvá, kde jeho koncertné vystúpenia zožali obrovský úspech.

4

Okrem ďalších aktivít sa Dolce Canto prezentovalo aj v slovenskom mediálnom priestore realizovaním nahrávok pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas.

Treba podčiarknuť, že banskobystrické Dolce Canto je svojím charakterom a zložením – telesom výnimočným. Rovnako v skupine slovenských dievčenských speváckych  zborov – čo sa originálneho repertoáru tohto telesa týka – možno Dolce Canto označiť ako jedinečné.

Hlasovými pedagogičkami telesa sú Lucia Kaššová a Anna Ciganocová. Na klavíri hrá Peter Sochuľák. Dirigentom a umeleckým vedúcim je Martin Kašša.

5