Zlaté pásma 1. – 4. kategória

1. kategória – zlaté pásmo

 

Miriam Chudá, 7 rokov, CZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany

Pedagóg: Xénia Rigová

Miriam Chudá

Adela Majerčáková, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Eliška Bednárová

Adela Majerčáková

Ela Nahalková, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Eliška Bednárová

Ela Nahalková

Jasna Slávik, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Jana Vaksmundská

Jasna Slávik

Magdaléna Remišová, 7 rokov, SZUŠ Jánoš

Pedagóg: Mária Jánošová

Magdaléna Remišová

Klára Kočišová, 7 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Eva Šprláková

Klára Kočišová

Peter Šulej, 7 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: neuvedený

Peter Šulej

Lúkaš Ferov, 6 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Lukáš Ferov

Katarína Šoltýsová, 6 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Janette Kubalová

Katarína Šoltýsová

Eliška Kubániková, 7 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Jozef Švikruha

Eliška Kubániková

Ján Križenecký, 6 rokov, SZUŠ Dotyk EP Martin, Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Ľubica Podhorská

Ján Križenecký

Lujza Jančová, 6 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Lujza Jančová

*

2. kategória – zlaté pásmo

 

Samuel Ferenc, 9 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Samuel Ferenc

Eliška Bizoňová, 10 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková PhD.

Eliška Bizoňová - Pamätník SNP

Matej Galvánek, 9 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Matej Galvánek

Adela Tomášková, 11 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Adela Tomášková

Peter Holub, 11 rokov, SZUŠ Pierrot, Námestovo

Pedagóg: Mgr. art. Ignác Kasan

Peter Holub - Mesto

Oliver Badura, 10 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: Mgr. Zlatica Lajčiaková

Oliver Badura - Detaily z miráže

Gréta Trpišová, 11 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: I. Bohunická

Gréta Trpišová - Žilina

Oliver Groman, 10 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Zuzana Chorogwická

Oliver Groman - moje Okolie

Ema Šoltysová, 11 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Anna Gancarčíková

Ema Šoltysová

Martin Banáš, 8 rokov, ZUŠ Stupava

Pedagóg: Mgr. art. Jana Machatová

Martin Banáš - Návrh na poštovú známku - Stupava

Ema Máliková, 11 rokov, ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Pedagóg: Katarína Haasová

Ema Máliková - Mesto z vtáčej perspektívy

Liana Staroňová, 11 rokov, ZUŠ L. Árvaya EP Gaštanová, Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Leitnerová

Liana Staroňová - Za sklom

Mário Kráľ, 11 rokov, ZUŠ Rajec

Pedagóg: Mgr. Katarína Poláčeková

Mário Kráľ - Zem cisára Matúša III

Dário Gašparík, 10 rokov, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

Pedagóg: Mgr. Mária Ďurišová

Dário Gašparík - Historická architektúra

Juraj Púpova, 11 rokov, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

Pedagóg: Mgr. Mária Ďurišová

Juraj Púpova - Historická architektúra

Samuel Klubert, 11 rokov, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Jana Vaksmundská

Samuel Klubert - Ako sa dedina Ždiar dostala na terajšie miesto

Karin Kapsdorferová, 11 rokov, ZUŠ M. Vileca, Bardejov

Pedagóg: Mgr. Ján Šoltés

Karin Kapsdorferová - Mesto vo fľaši

Adrian Pelčák, 11 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Adrián Pelčák - Katedrála v nás

Ondrej Štetz, 10 rokov, SZUŠ Lučenec

Pedagóg: Mgr. Eva Dvorská

Ondrej Štetz - Schody do Veže

Alena Popelášová, 9 rokov, ZUŠ Gelnica

Pedagóg: Mgr. Marcela Vilhanová

Alena Popelášová - Nočný vietor na dedine

*

3. kategória – zlaté pásmo

 

Agáta Peťková, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Agáta Peťková

Júlia Škodová, 13 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

Júlia Škodová

Dominika Badurová, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Dominika Badurová

Peter Sartoris, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Peter Sartoris

Matúš Patráš, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Matúš Patráš

Kristína Mozolíková, 14 rokov, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

Kristína Mozolíková

Kristián Kočiš, 12 rokov, ZUŠ – VO Košice

Pedagóg: Mgr. Kvetoslava Ivanová

Kristián Kočiš - Architektúra

Michaela Velgosová, 14 rokov, ZUŠ – VO Košice

Pedagóg: Mgr. art. Karol Petreš

Michaela Velgosová - Ulička remesiel

Petra Lacová, 14 rokov, ZUŠ M. Vileca, Bardejov

Pedagóg: Mgr. Ján Šoltés

Petra Lacová - Staré mesto

Veronika Tobisová, 12 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Anna Gancarčíková

Veronika Tobišová - Náš kostol

Miroslava Rezničáková, 13 rokov, ZUŠ Spišská Belá

Pedagóg: Anna Gancarčíková

Miroslava Rezničáková - Náš dom

Ján Hamza, 15 rokov, SZUŠ Dotyk EP Martin, Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Bc. Ľubica Podhorská

Ján Hamza - Starenka

Sofia Šatníková, 13 rokov, ZUŠ Humenné

Pedagóg: PaedDr. Martin Horečný

Sofia Šatníková - To bude môj ateliér

Kristína Čiefová, 14 rokov, ZUŠ Humenné

Pedagóg: Dr. Igor Hanák

Kristína Čiefová

Michaela Morgensternová, 14 rokov, ZUŠ Stupava

Pedagóg: Martina Kolembusová

Michaela Morgensternová - Architektúra inšpirovaná Bauhausom

Kolektívna práca ZUŠ Holíč

Matúš Zabadal 12, Lucia Hýlková 13, Sofia Tokošová 13, Barbara Hýlková 13, Pavlína Chanečková 13, Natália Kamenistá 13

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Matúš Zabadal - Okná do minulosti   Lucia Hýlková - Okná do minulosti   Sofia Tokošová - Okná do minulosti

Barbara Hýlková - Okná do minulosti   Pavlína Chanečková - Okná do minulosti   Natália Kamenistá - Okná do minulosti

Lea Nagyová, 13 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík

Lea Nagyová

Soňa Slížiková, 12 rokov, ZUŠ Tlmače

Pedagóg: Mgr. art. Andrea Harmadyová

Soňa Slížiková - Naše mesto

Radka Dobiasová, 12 rokov, SZUŠ Fantázia, Svit

Pedagóg: Mgr. Michaela Kokoruďová

Radka Dobiasová - Čiernobiely pohľad

Ondrej Šereš, 12 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Daniela Páneková

Ondrej Šereš - Galéria

Zuzana Gállyová, 15 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Pedagóg: Mária Jánošová

Zuzana Gállyová - Domy

Zuzana Britaňáková, 12 rokov, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok

Pedagóg: Eliška Bednárová

Zuzana Britaňáková - Mesto

Simona Hladká, 12 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Lucia Malíková

 Simona Hladká - Ulica Talianska

Martina Benková, 13 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Ján Meško

Martina Benková - Lietajúci ostrov

Martin Alman, 12 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: Anna Horváthová

Martin Alman - História Architektúry

 *

4. kategória – zlaté pásmo

 

Hana Galúsková, 17 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Z. Baranovič Janíčková

Hana Galúsková - Dúhový dom

Klára Talianová, 16 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Mgr. Eva Kulhánková

Klára Talianová - Architektonický objekt

Klára Madáková, 16 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

Klára Madáková - Vzduchopriestor

Patrik Strnisko, 18 rokov, ZUŠ – VO Košice

Pedagóg: Mgr. Milan Hanák

Patrik Strmisko - Formy

Viktória Herpayová, 16 rokov, CZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany

Pedagóg: Xénia Rigová

Viktória Herpayová - Most

Veronika Šimorová, 19 rokov, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

Pedagóg: Mgr. Mária Ďurišová

 Veronika Šimorová - Inšpirované dejinami umenia

Veronika Haviarová, 18 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

Veronika Haviarová - Spln

Sára Sobotová, 16 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Sára Sobotová

Gréta Magnová, 17 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Olívia Šipkovská

Gréta Magnová

Katarína Hadačová, 18 rokov, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

Pedagóg: Mgr. Jana Hradilová

Katarína Hadačová - Architektúra v kvetináčoch

*