Výsledky DIS Jána Cikkera 2017

VYHODNOTENIE

Detskej interpretačnej súťaže

 v sólovej hre na klavíri  

v rámci XXV. ročníka Detského hudobného festivalu

Jána Cikkera v Banskej Bystrici

12. – 14. máj 2017

 

TITUL

LAUREÁT FESTIVALU

Pavol Bohdan ZÁPOTOČNÝ, ZUŠ Martin

Pedagóg: Karla Kočalková

MIMORIADNE OCENENIA

CENA JÁNA CIKKERA

za pôvodnú skladbu slovenského autora

Pavol Bohdan ZÁPOTOČNÝ, ZUŠ Martin

za mimoriadnu interpretáciu skladby Jána Cikkera

Kamil KULICH, ZUŠ Bojnice

CENA PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Filip PRIEVALSKÝ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

CENA PRE NAJMLADŠIEHO ÚČASTNÍKA

Nina JANKOVÝCHOVÁ, ZUŠ Senica

DIPLOM ZA ÚSPEŠNÚ PEDAGOGICKÚ PRÍPRAVU ŽIAKOV

Mgr. art. Natália SERDYUKOVÁ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

 

I. KATEGÓRIA

BRONZOVÉ PÁSMO

Nina JANKOVÝCHOVÁ, ZUŠ Senica

Samuel HORVÁT, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Sára MINKOVÁ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica            

STRIEBORNÉ PÁSMO

Matej STANISLAV, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Roman KERNER, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Simona JAREŠOVÁ, ZUŠ Nová Baňa

Stella Mária BACHLEDOVÁ, ZUŠ Jána Albrechta Bratislava

Ema TURZOVÁ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

ZLATÉ PÁSMO

Matej OSVALD, ZUŠ Senec

Kamil KULICH, ZUŠ Bojnice

Andrej MOJŽIŠ, ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok

Filip PRIEVALSKÝ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

 

II. KATEGÓRIA

BRONZOVÉ PÁSMO

Klára KREJZOVÁ, ZUŠ Bernolákova, Košice

Tomáš PARÍŽEK, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

STRIEBORNÉ PÁSMO

Šimon LEŠKANIČ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Daniel BUDAY, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

ZLATÉ PÁSMO

Johana LIČKOVÁ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Nina ORTHOVÁ, ZUŠ Senica

Magdaléna GABÁNIOVÁ, ZUŠ Bernolákova, Košice

Alica ZAHUMENSKÁ, ZUŠ Senica

 

III. KATEGÓRIA

BRONZOVÉ PÁSMO

Terézia HATIAROVÁ, ZUŠ Ľudovíta Fullu Ružomberok

Alexandra IVASENKOVÁ, ZUŠ Bernolákova, Košice

Anežka KRESTIANKOVÁ, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

Paulína KUBINCOVÁ, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

STRIEBORNÉ PÁSMO

Peter PISÁR, ZUŠ Valaská

Darina TOMAŠOVIČOVÁ, ZUŠ Senica

Tünde LUCSKAYOVÁ, ZUŠ Valaliky    

ZLATÉ PÁSMO

Zoja FÁBEROVÁ, ZUŠ Poprad

Elena JAREŠOVÁ, ZUŠ Nová Baňa

Matej ŠABÍK, ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa Sereď

Pavol Bohdan ZÁPOTOČNÝ, ZUŠ Martin

 

IV. KATEGÓRIA

STRIEBORNÉ PÁSMO

Maximilián RADA, ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava

Jana KOSSEYOVÁ, ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava

ZLATÉ PÁSMO

Linda VANNAYOVÁ, ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava

 

V. KATEGÓRIA

ZLATÉ PÁSMO

Žofia VIGAŠOVÁ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica