Výsledky DIS Jána Cikkera 2018

VYHODNOTENIE

Detskej interpretačnej súťaže

 v sólovej a komornej hre na akordeóne

v rámci XXVI. ročníka Detského hudobného festivalu

Jána Cikkera v Banskej Bystrici

27. – 28. apríl 2018

 

TITUL

LAUREÁT FESTIVALU

Jakub MALIŠKA, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Zdenka NEMEŠOVÁ, DiS. art.

MIMORIADNE OCENENIA

CENA JÁNA CIKKERA

za pôvodnú skladbu slovenského autora

Patrik GÁBOR, ZUŠ Žiar nad Hronom za skladbu od Dezidera Hrvana: Tanec zo Šumiaca

CENA PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Jakub MALIŠKA, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

CENA PRE NAJMLADŠIEHO ÚČASTNÍKA

Marianna HURÁKOVÁ, ZUŠ Trstená

DIPLOM ZA ÚSPEŠNÚ PEDAGOGICKÚ PRÍPRAVU ŽIAKOV

Zdenka NEMEŠOVÁ, DiS. art., ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

1. kategória

BRONZOVÉ PÁSMO 

Igor PLEŠKO, SZUŠ Kremnica

Marianna HURÁKOVÁ, ZUŠ Trstená

STRIEBORNÉ PÁSMO

Marek HOLÍNEC, SZUŠ Žilina

ZLATÉ PÁSMO 

Patrik GÁBOR, ZUŠ Žiar nad Hronom

Maroš KROČKA, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

2. kategória

BRONZOVÉ PÁSMO

Matúš MESÁROŠ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Sofia TRUBANOVÁ, ZUŠ Nová Baňa

STRIEBORNÉ PÁSMO

Mário GECAŠEK, ZUŠ Bojnice

ZLATÉ PÁSMO

Richard KUTEŠ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Jakub MALIŠKA, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

3. kategória

BRONZOVÉ PÁSMO

Michal SURMA, SZUŠ Kremnica

STRIEBORNÉ PÁSMO

Mário HRDÝ, ZUŠ Bojnice

ZLATÉ PÁSMO

Martin PÚČEK, ZUŠ Dubnica nad Váhom

4. kategória

BRONZOVÉ PÁSMO

Martina ŠUPEJOVÁ, ZUŠ L. Árvaya, Žilina

STRIEBORNÉ PÁSMO

Veronika BELANCOVÁ, ZUŠ Bojnice

ZLATÉ PÁSMO

Martin BESEDA, ZUŠ Bojnice

 

Vyhodnotenie Detskej interpretačnej súťaže Jána Cikkera v komornej hre na akordeóne

1. kategória

STRIEBORNÉ PÁSMO 

SZUŠ Kremnica, Akordeónové duo

Igor PLEŠKO, Kvetoslav GORAL

3. kategória

Diplom za účasť

SZUŠ Kremnica a ZUŠ Sládkovičovo, Akordeónové duo

Michal SURMA, Vivien FEHÉROVÁ

BRONZOVÉ PÁSMO

ZUŠ Bojnice, Akordeónové duo

Martin BESEDA, Mário HRDÝ

ZUŠ Bojnice, Akordeónové trio

Mário GECAŠEK, Andrej BESEDA, Roland ČISCOŇ