VÝSLEDKY DIS 2019 V SÓLOVOM SPEVE

VYHODNOTENIE

Detskej interpretačnej súťaže

 v sólovom speve

v rámci XXVII. ročníka Detského hudobného festivalu

Jána Cikkera v Banskej Bystrici

15. – 17. máj 2019

*

TITUL

LAUREÁT FESTIVALU

Kristián GUTTEK, ZUŠ M. Vileca, Bardejov

Pedagóg: Mgr. Anna CHODEKOVÁ

*

MIMORIADNE OCENENIA

CENA JÁNA CIKKERA

za pôvodnú skladbu slovenského autora

Rebeka HENŽEĽOVÁ, ZUŠ Poltár za skladbu od Pavla Kršku: Fialka

CENA PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Tadeáš KOŠÍK, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

DIPLOM ZA NAJLEPŠIU DRAMATURGIU SÚŤAŽNÉHO PROGRAMU

Mgr. Slávka KOVALÍKOVÁ, DiS. art., ZUŠ Sabinov

CENA DARINKY TURŇOVEJ ZA NAJLEPŠIU KLAVÍRNU SPOLUPRÁCU

Mgr. art. Zuzana SOCHUĽÁKOVÁ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

CENA PRE NAJMLADŠIEHO ÚČASTNÍKA

Natália FUJKOVÁ, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

DIPLOM ZA ÚSPEŠNÚ PEDAGOGICKÚ PRÍPRAVU ŽIAKOV

Mgr. Dagmar VÝVLEKOVÁ, DiS. art., ZUŠ Poltár

*

1. kategória

BRONZOVÉ PÁSMO

Matias Kolačkovský, ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa

STRIEBORNÉ PÁSMO

Natália Holicová, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica    

Simona Bystrianska, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Lujza Lörincz, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica         

Mária Budayová, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica     

Natália Fujková, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica      

Jozef Václavík, ZUŠ Šaľa               

Nela Hyriaková , ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica     

ZLATÉ PÁSMO

Benjamín Košík, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica      

Sebastián Molnár, ZUŠ Senec                                   

Rebeka Henžeľová, ZUŠ Poltár                                 

Vanesa Michalíková, ZUŠ Sabinov                              

Lukáš Červený, ZUŠ Nové Zámky                              

Petra Turoňová, ZUŠ Poltár                                      

2. kategória

BRONZOVÉ PÁSMO

Aneta Vargová, ZUŠ Sabinov                                          

Evan Erös, ZUŠ Nové Zámky                                         

Hana Zelinková, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica          

Barborka Ondrejková, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Zuzana Škurlová, ZUŠ Sabinov                                      

STRIEBORNÉ PÁSMO

Nela Kolivošková, CZUŠ Sv. Mikuláša, Prešov                 

Sofia Melicherčíková, ZUŠ Očová                                 

Ema Koštialová, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica          

Emily Budayová, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica         

Veronika Kováčová, CZUŠ Sv. Mikuláša, Prešov              

Tobiáš Fašanok, ZUŠ Šaľa                                             

Marek Dikoš, ZUŠ L. Árvaya, Žilina                               

Hana Nejedlíková, ZUŠ Šaľa                     

ZLATÉ PÁSMO

Tadeáš Košík, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica             

Karolína Pavlíčková, ZUŠ Hálkova, Bratislava           

3. kategória

BRONZOVÉ PÁSMO

Milan Gerič, ZUŠ Senec                                           

Aneta Kubincová, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica  

Timotej Kovačech, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Ela Šullová, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica          

Katarína Stráska, ZUŠ Nižné Kamence                   

STRIEBORNÉ PÁSMO

Katarína Sadloňová, ZUŠ Senica                                

Michaela Vrábliková, ZUŠ Hálkova, Bratislava           

Vivien Čonková, ZUŠ L. Árvaya, Žilina                        

Pavel Bízik, ZUŠ Očová                                               

Viktória Straková, ZUŠ Široké                                  

ZLATÉ PÁSMO

Andrea Holá, ZUŠ L. Árvaya, Žilina                           

Terézia Baňasová, ZUŠ Sabinov                                

Samuel Chromiak, ZUŠ L. Árvaya, Žilina                     

Sára Partlová, ZUŠ Poltár                                         

Kristián Guttek, ZUŠ M. Vileca, Bardejov         

4kategória

STRIEBORNÉ PÁSMO

Adriána Šimková, ZUŠ L. Árvaya, Žilina                        

Benjamín Rudík, ZUŠ Očová                                         

Tomáš Trutz, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava                   

Andrea Snopková, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica     

*

Koncert víťazov DIS

1. kategória

 Petra Turoňová, ZUŠ Poltár, korep. Oleg Kováč,DiS. art.

  • I. Horváth: Sedmokráska

2. kategória

Tadeáš Košík , ZUŠ J: Cikkera, Banská Bystrica : korep. Mgr. art. Zuzana Sochuľáková

  • Peter Guľas: Kino

KarolínaPavlíčková, ZUŠ Hálkova, Bratislava,  korep. Valér Miko

  • Igor Bázlik: SOS

3. kategória

 Kristián Guttek, ZUŠ M. Vileca, Bardejov, korep. František Palša

      – Bedřich Smetana:  Nekamenujte proroky

4. kategória

AndreaSnopková, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, korep. Peter Dekrét

  • Vítězslav Novák: Ružička