Výsledky DIS Jána Cikkera 2016

VYHODNOTENIE

Detskej interpretačnej súťaže

 v sólovej hre na sláčikové nástroje  

v rámci XXIV. ročníka Detského hudobného festivalu

Jána Cikkera v Banskej Bystrici

6 – 8. máj 2016

 

TITUL

LAUREÁT FESTIVALU

Magdaléna ŠTEFANICOVÁ ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

Pedagóg: Jana Spálová                        

CENA

JÁNA CIKKERA

za pôvodnú skladbu slovenského autora

 I. Dibák: Bukolika

Tomáš DANKO, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica     

za pôvodnú skladbu slovenského autora

M. Betko: 4 IN 1 pre štvoro huslí

ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín „a“

Sláčikové kvarteto

Anežka KURAJDOVÁ

Anna ŽMIJÁKOVÁ

Lujza LAKOŠTÍKOVÁ

Dorota LAKOŠTÍKOVÁ

I. KATEGÓRIA

BRONZOVÉ PÁSMO

Alexandra MURINOVÁ, ZUŠ Nižná                                        

Lukáš KACHNIČ, SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica                                     

ZLATÉ PÁSMO

Janka KORMANOVÁ, ZUŠ Márie Hemerkovej, Košice                                 

Tomáš KYTAS , ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín                                                                       

Katarína KOTHAJOVÁ, SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica                     

Natália MELICHERČÍKOVÁ, SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica             

II. KATEGÓRIA

BRONZOVÉ PÁSMO

Júlia NEMCOVÁ, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

Zuzana KOLEJÁKOVÁ, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Šimon ŠUFLIARSKÝ, ZUŠ Svetozára Stračinu, Detva

STRIEBORNÉ PÁSMO

Miriam MINKOVÁ, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Hana PETRÁŠOVÁ, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

ZLATÉ PÁSMO

Monika NEMCOVÁ, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

III. KATEGÓRIA

BRONZOVÉ PÁSMO

Tomáš DANKO, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Patrik PETRÁŠ, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

STRIEBORNÉ PÁSMO                         

Anežka KURAJDOVÁ, ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín

ZLATÉ PÁSMO

Magdaléna ŠTEFANICOVÁ, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

IV. KATEGÓRIA

BRONZOVÉ PÁSMO

Lucia BENKOVÁ, ZUŠ Márie Hemerkovej, Košice

STRIEBORNÉ PÁSMO                         

Lukáš LENČ, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

Rosario PORTUONDO, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

ZLATÉ PÁSMO

Michal MATIS, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Jakub GIRAŠEK, ZUŠ Jantárová , Košice

VYHODNOTENIE

Detskej interpretačnej súťaže

 v komornej hre na sláčikové nástroje 

v rámci XXIV. ročníka Detského hudobného festivalu

Jána Cikkera v Banskej Bystrici

6. – 8. máj 2016

 

I. KATEGÓRIA

ZLATÉ PÁSMO

ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín „a“

Sláčikové trio

Mário KURAJDA

Patrícia BALTAZAROVIČOVÁ

Danka MIKULÁŠOVÁ

*

ZUŠ M. Schneidera – Trnavského, Trnava  „A“

Zoskupenie sláčikových nástrojov, so sprievodným nástrojom – klavír

Nina Kristína MICHÁLIKOVÁ

Martina RUTTMAROVÁ

Zuzana REIFFERSOVÁ  – klavír

*

ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica „A“

Zoskupenie sláčikových nástrojov, so sprievodným nástrojom – klavír

Miriam MINKOVÁ

Mária PALUŠOVÁ

Michaela FOUNIS

Filip KRESTIANKO

Žofia VIGAŠOVÁ  – klavír

*

SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica „a“

Violončelové kvarteto

Lukáš KACHNIČ

Katarína KOTHAJOVÁ

Natália MELICHERČÍKOVÁ

Ján KAPUSTA

  II. KATEGÓRIA

ZLATÉ PÁSMO

ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava „a“

Husľové duo

Patrik PETRÁŠ

Magdaléna ŠTEFANICOVÁ

 *

ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava „a“

Sláčikové kvarteto

Patrik PETRÁŠ

Monika NEMCOVÁ

Hana PETRÁŠOVÁ

Marcel PETRÁŠ

*

ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín „a“

Sláčikové kvarteto

Anežka KURAJDOVÁ

Anna ŽMIJÁKOVÁ

Lujza LAKOŠTÍKOVÁ

Dorota LAKOŠTÍKOVÁ

 *

ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín „A“

Zoskupenie sláčikových nástrojov

Mário KURAJDA

Erika JANEKOVÁ

Anežka KURAJDOVÁ

Rebeka DROZDOVÁ

Alexandra ĎURČÍKOVÁ

Jaroslava PELDOVÁ

Lujza LAKOŠTÍKOVÁ

Michaela SVITEKOVÁ

Anna ŽMIJÁKOVÁ

Dorota LAKOŠTÍKOVÁ

III. KATEGÓRIA

ZLATÉ PÁSMO

ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica „A“

Zoskupenie sláčikových nástrojov, so sprievodným nástrojom – akordeón

Tomáš VALAŠTIAK

Tomáš DANKO

Petra STRELCOVÁ

Samuel DANKO

Timotej SKRIEČKA

Petra VINARČÍKOVÁ

Jakub OLŠIAK

Eva JELÍNKOVÁ

Veronika RAPKOVÁ

Branko HOSSA – akordeón

*

ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica  „A“

Zoskupenie sláčikových nástrojov, so sprievodným nástrojom – klavír

Tomáš DANKO

Tomáš VALAŠTIAK

Lívia SOLÁRIKOVÁ   –  klavír