OZNAM PRE RODIČOV

  • Oznamy

Dôležité upozornenie

Aktualizovaný Prevádzkový poriadok ZUŠ Jána Cikkera, dodatok č.7

Vážení rodičia, prosíme Vás, keby ste vypísali a podpísali priložené dve tlačivá potrebné pri nástupe Vašich detí na štúdium v ZUŠ Jána Cikkera v zmysle nariadenia MŠ VVaŠ SR.

Vytlačené tlačivá Vám budú prístupné aj pri vchode na každom našom pracovisku.

Ďakujeme Vám.

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Ostatné povinnosti Vás, ako zákonných zástupcov v súvislosti s nástupom Vašich detí v novom školskom roku 2020 / 2021 sú uvedené v priloženom Prevádzkovom poriadku ZUŠ Jána Cikkera, dodatok č.3.

Prevádzkový poriadok ZUŠ Jána Cikkera, dodatok č.3