2017 Zmluvy

ZML_zoznam_2017

1_ KZ na rok 2017

2_Zml. o pedagog. praxi študentov s UMB B. Bystrica

3_Poistná zml. detí na súťažiach -Union

4_Dar. zml RZ_1 fin. na podujatia v 2. polroku 2017

5_Zml. MV SR, OÚ BB- financie na DUF JC BB 2017

6_Dar. zml RZ_2 fin. na sústredenia v 2. polroku 2017

7_Dar. zml RZ_3 fin. nákladov – 75. výročie školy

8_ Dod. 1 ku KZ na rok 2017

9_Zml. o výpožičke priestorov Ms. úradu – výstava

10_Dar. zml. -Nadácia J. Cikkera – fin. výdavkov na DUF 2017

11_Náj. zml. ŠO jún 2017

12_Zml. o poskyt služby – výber dodávateľa elektriny

13_Zml. o dielo – výmena okien Internátna

14_Zml. o dielo – maľovanie chodieb Lazovná

15_Zml. o dielo – Úprava povrchových stien VKS

16_Dod. 2 k zml. O-15-0058 Gamo – kiosk vzd. správa

17_Poistná zml. detí na súťažiach -Union 2017_

18 18_Zml. o nájme – bufet – Štefánikovo nábr.

19_Zml. o nájme – Bínovský – Štefánikovo nábr.

20_Dar. zml. RZ_4. fin. ZRPŠ

21_Zml. o nájme – Konzervatórium JLBellu BB

22_Zml. o pedagog. praxi študentov UMB v B. Bystrici

23_Dod. 5 k zml.18_2012 Amicomp- servis kop. stroja Štef.

24_Dod. 5 k zml.19_2012 Amicomp- servis kop. stroja Lazovná

25_Dod. 5 k zml.20_2012 Amicomp- servis kop. stroja Internátna

26_Dar. zml RZ_5 fin. na sústredenia v 1. polroku 2017_18

27_Dod. 5 k zml.23_2012 Amicomp- servis kop. stroja – sekret.

28_Zml. o nájme priestorov pre VK Mikuláša Kováča BB

29_Dohoda o pedagog. praxi študentky UMB BB

30_ Zml. o služb. BP, PO, CO – Pyroboss

31_Zml. o nájme priestorov pre euroAWK Bratislava

32_Zml. o dod. el. s prevzatou zodpoved. za odchylku s PoW-en a

33_Dod. 3 k zml. O-14-0116 Gamo – servis VT