Zlaté pásma 1. a 2. kategória Maľovaná ZUŠ-ka 2018

odkaz na Zlaté pásmo 3. a 4. kategória 

1. kategória – zlaté pásmo

Martin Wáclaviak, 7 rokov, ZUŠ Nitrianske Pravno

Pedagóg: Mgr. Veronika Lachká

MZ2018 Ikat-54

 

Sára Galadová, 7 rokov, ZUŠ Nitrianske Pravno

Pedagóg: Mgr. Veronika Lachká

MZ2018 Ikat-26

 

Jakub Bielik, 6 rokov, ZUŠ Nitrianske Pravno

Pedagóg: Mgr. Veronika Lachká

MZ2018 Ikat-20

 

Alex Kocúrek, 7 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Lucia Malíková

MZ2018 Ikat-56

 

Romana Remková, 7 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Lucia Malíková

MZ2018 Ikat-32

 

Tamara Ferencová, 6 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

 MZ2018 Ikat-58

 

Juraj Paluš, 6 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

MZ2018 Ikat-62

 

Zoja Gajdošová, 7 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

MZ2018 Ikat-39

 

Bibiána Janšová, 7 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

MZ2018 Ikat-52

 

Nela Janíčková, 6 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Jana Michaliková

MZ2018 Ikat-64

 

Soňa Smatanová, 7 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Jana Michaliková

MZ2018 Ikat-28

 

Nina Pechová, 6 rokov, ZUŠ Piešťany

Pedagóg: J. Džambazovič

MZ2018 Ikat-66

 

Dorota Dorošová, 6 rokov, ZUŠ Piešťany

Pedagóg: J. Džambazovič

MZ2018 Ikat-68

 

Michael Grigorian, 6 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

MZ2018 Ikat-72

 

Eliška Tarčáková, 6 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

 MZ2018 Ikat-74

 

Šimon Šafárik, 7 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: PaedDr. Oľga Flimelová

MZ2018 Ikat-30

 

Zuzana Karasová, 5 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: Anna Horváthová

MZ2018 Ikat-41

 

Margaréta Radová, 7 rokov, ZUŠ Humenné

Pedagóg: Mgr. Drahoslava Zalaiová

MZ2018 Ikat-50

 

Nela Gabajová, 7 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Hriviková

MZ2018 Ikat-48

 

Michal Sýkora, 6 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: Mgr. Andrea Hriviková

MZ2018 Ikat-24

 

Simon Suchomel, 7 rokov, ZUŠ L. Árvaya Elok. prac., Žilina

Pedagóg: Mgr. Mária Virdzeková

MZ2018 Ikat-46

 

Dorota Huertas, 7 rokov, ZUŠ Hálkova, Bratislava

Pedagóg: Mgr. Silvia Čierniková

MZ2018 Ikat-36

 

Jakub Lukačka, 7 rokov, ZUŠ Exnárova, Bratislava

Pedagóg: MgA. Natália Raková

MZ2018 Ikat-34

 

Glória Kolenkárová, 6 rokov, ZUŠ – Művészeti Alapiskola, Fiľakovo

Pedagóg: Mgr. Art. Jana Bialová

MZ2018 Ikat-2

 

Nicolas Maďarič, 7 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. G. Vávrová

MZ2018 Ikat-4

 

Zuzana Bošková, 7 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Mgr. art. Eliška K. Skybová

MZ2018 Ikat-6

 

Matej Hudaček, 5 rokov, ZUŠ Lendak

Pedagóg: Mgr. Marek Majerčák

MZ2018 Ikat-8

 

Alma Čižmáriková, 6 rokov, ZUŠ Bernolákova, Košice

Pedagóg: Adriana Andrejková

MZ2018 Ikat-22

 

Lesia Belková, 6 rokov, SZUŠ Lučenec

Pedagóg: Mgr. Izabela Najpaverová

MZ2018 Ikat-18

 

Patrik Pastorek, 6 rokov, SZUŠ Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Mária H. Bodorová

MZ2018 Ikat-16

 

Liliana Ciglánová, 6 rokov, SZUŠ Liptovská Štiavnica

Pedagóg: Monika Kolenčíková

MZ2018 Ikat-12

 

Filip Kafka, 7 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa

Pedagóg: Nadežda Štefančíková

MZ2018 Ikat-14

 

Filip Gostík, 7 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. Lucia Reľovská

MZ2018 Ikat-10

*

2. kategória – zlaté pásmo

Hana Gavlasová, 11 rokov, ZUŠ Banská Štiavnica

Pedagóg: Zuzana Hilbertová

MZ2018 IIkat-69-60

 

Eliška Cibulová, 9 rokov, ZUŠ Banská Štiavnica

Pedagóg: neuvedený

MZ2018 IIkat-44

 

Nela Arádiová, 10 rokov, ZUŠ Nitrianske Pravno

Pedagóg: Mgr. Z. Čeryová

MZ2018 IIkat-69-58

 

Kristína Matochová, 11 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Mária Dorčíková

MZ2018 IIkat-67

 

Sabína Hrančíková, 11 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Jana Michaliková

MZ2018 IIkat-38

 

Karolína Kičová, 10 rokov, ZUŠ Ivánka pri Dunaji

Pedagóg: Mgr. Monika Zlatská

MZ2018 IIkat-65

 

Emma Haľamová, 10 rokov, ZUŠ Ivánka pri Dunaji

Pedagóg: Mgr. Monika Zlatská

MZ2018 IIkat-63

 

Adrán Ištok, 10 rokov, ZUŠ Brezová pod Bradlom

Pedagóg: Mgr. Katarína Sedláková

MZ2018 IIkat-61

 

Tereza Kubíčková, 11 rokov, ZUŠ Brezová pod Bradlom

Pedagóg: Mgr. Katarína Sedláková

MZ2018 IIkat-59

 

Michaela Jančová, 8 rokov, ZUŠ Tvrdošín

Pedagóg: Mgr. Júlia Gašperová

MZ2018 IIkat-36

 

Bianka Kľačková, 11 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IIkat-34

 

Martina Gazdíková, 8 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IIkat-69-4

 

Lilien Ďuricová, 9 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Vanda Babjaková

MZ2018 IIkat-69-42

 

Matej Žiak, 8 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

MZ2018 IIkat-69-32

 

Oliver Krista, 8 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

MZ2018 IIkat-69

 

Mária Nebesňáková, 9 rokov, ZUŠ Bernolákova Košice

Pedagóg: Adriána Andrejková

MZ2018 IIkat-32

 

Terezka Vaňová, 10 rokov, ZUŠ Bernolákova Košice

Pedagóg: Adriána Andrejková

MZ2018 IIkat-28

 

Sandra Lalinská, 8 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: PaedDr. Oľga Flimelová

MZ2018 IIkat-30

 

Martin Filo, 8 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: PaedDr. Oľga Flimelová

MZ2018 IIkat-69-16

 

Matúš Bojnický, 10 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: Mgr. art. Dalibor Pálenčík

MZ2018 IIkat-69-30

 

Eva Šišková, 11 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: PhDr. Peter Klimek

MZ2018 IIkat-69-50

 

Ella Trašky, 11 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: PhDr. Peter Klimek

MZ2018 IIkat-69-14

 

Bianka Budošová, 8 rokkov, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava

Pedagóg: Mgr. art. Slávka Brezinová

MZ2018 IIkat-26

 

Alica Kozáková, 9 rokov, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo

Pedagóg: Mgr. Janka Brišová

MZ2018 IIkat-24

 

Laura Časnochová, 9 rokov, ZUŠ J. Potočára, Čadca

Pedagóg: Mgr. Danica Šimuláková, PaedDr. Magdaléna Vašková

MZ2018 IIkat-22

 

Simona Šimková, 10 rokov, ZUŠ J. Potočára, Čadca

Pedagóg: Mgr. Danica Šimuláková, PaedDr. Magdaléna Vašková

MZ2018 IIkat-69-28

 

Marcus Kubačka, 8 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

MZ2018 IIkat-20

 

Filip Ján Kurtík, 10 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

MZ2018 IIkat-69-44

 

Martin Vlček, 9 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

MZ2018 IIkat-69-48

 

Peter Šulej, 8 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

MZ2018 IIkat-50

 

Eva Petláková, 10 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

MZ2018 IIkat-69-12

 

Filip Ján Kurtík, 10 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

MZ2018 IIkat-69-52

 

Alexandra Šelapugina, 8 rokov, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

Pedagóg: Mgr. Mária Ďurišová

MZ2018 IIkat-18

 

Sabina Kubištelová, 11 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Bc. Jana Mikulášková

MZ2018 IIkat-16

 

Marek Malík, 11 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. Gabriela Vávrová

MZ2018 IIkat-12

 

Jakub Nebyla, 10 rokov, ZUŠ Holíč

Pedagóg: Mgr. Gabriela Vávrová

MZ2018 IIkat-69-34

 

Jozef Zavarský, 8 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: Anna Horváthová

MZ2018 IIkat-14

 

Roman Maršálek, 9 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: T. Kuzmová

 MZ2018 IIkat-8

 

Ivan Dritomský, 8 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: T. Kuzmová

 MZ2018 IIkat-69-56

 

Tomáš Holzmann, 9 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: T. Kuzmová

MZ2018 IIkat-2

 

Lucia Alexandra Jamborová, 11 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: Patrícia Pálešová

 MZ2018 IIkat-48

 

Ján Kliment, 11 rokov, CZUŠ Lučenec

Pedagóg: Mgr. Eva Dvorská

MZ2018 IIkat-10

 

Stella Petrušková, 8 rokov, ZUŠ Piešťany

Pedagóg: Jana Rojíková

MZ2018 IIkat-4

 

Zoja Panáková, 8 rokov, ZUŠ Piešťany

Pedagóg: Jana Rojíková

MZ2018 IIkat-69-6

 

Ondrej Otruba, 8 rokov, ZUŠ Piešťany

Pedagóg: Jana Rojíková

MZ2018 IIkat-69-26

 

Sára Dubovská, 8 rokov, ZUŠ Piešťany

Pedagóg: Julie Džambazovič

MZ2018 IIkat-69-22

 

Paulína Kubačková, 8 rokov, ZUŠ Piešťany

Pedagóg: Julie Džambazovič

MZ2018 IIkat-69-20

 

Elizabeth Faltinková, 10 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: neuvedený

MZ2018 IIkat-6

 

Lujza Dujničová, 8 rokov, SZUŠ Lozorno

Pedagóg: Liana Rosinová

MZ2018 IIkat-40

 

Matea Križanová, 9 rokov, SZUŠ Lozorno

Pedagóg: Liana Rosinová

MZ2018 IIkat-69-38

 

Zuzana Sabolová, 9 rokov, SZUŠ Lozorno

Pedagóg: Liana Rosinová

MZ2018 IIkat-69-36

 

Zuzana Marošová, 10 rokov, SZUŠ Lozorno

Pedagóg: Liana Rosinová

MZ2018 IIkat-69-40

 

Aneta Skuhrová, 9 rokov, SZUŠ Lozorno

Pedagóg: Liana Rosinová

MZ2018 IIkat-69-18

 

Zlatica Hudačková, 11 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

Pedagóg: Mgr. Beáta Petrasová

MZ2018 IIkat-42

 

Janka Marková, 11 rokov, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Pedagóg: Oleg Cipov

MZ2018 IIkat-46

 

Richard Prach, 8 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. Lucia Reľovská

MZ2018 IIkat-52

 

Matej Repka, 11 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. Lucia Reľovská

MZ2018 IIkat-55

 

Marko Jendrichovský, 8 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa

Pedagóg: Mgr. Lucia Reľovská

MZ2018 IIkat-69-24

 

Nina Cerulová, 11 rokov, SZUŠ Vranov nad Topľou

Pedagóg: Dr. Mária Križalkovičová

MZ2018 IIkat-54

 

Emkő Kovácz, 9 rokov, ZUŠ – Művészeti Alapiskola, Fiľakovo

Pedagóg: Mgr. Beáta Véghová

MZ2018 IIkat-57

 

Kristína Smolárová, 10 rokov, Natália Kadášová, 10 rokov,  ZUŠ – Művészeti Alapiskola, Fiľakovo

Pedagóg: Mgr. art. Jana Bialová

animácia

 

Dávid Varga, 11 rokov, ZUŠ Bernolákovo

Pedagóg: Štefánia Ábelová, akad. mal.

MZ2018 IIkat-69-46

 

Martina Perúnová, 9 rokov, SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

Pedagóg:  Mgr. art. Mária H. Bodorová

MZ2018 IIkat-69-10

 

Samuel Filip, 9 rokov, ZUŠ L. Árvaya Elok. Prac., Žilina

Pedagóg: Mgr. M. Virdzeková

MZ2018 IIkat-69-8

 

Viliam Moravík, 8 rokov, ZUŠ Svätý Jur

Pedagóg: Mgr. Gabriela Hercegová

MZ2018 IIkat-69-54

 

odkaz na Zlaté pásmo 3. a 4. kategória