Zlaté pásmo 3. a 4. kategória Maľovaná ZUŠ-ka 2018

odkaz na Zlaté pásmo 1. a 2. kategória

 

3. kategória – zlaté pásmo

 

Katarína Činčurová, 13 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Elena Toporová

MZ2018 IIIkat-2

 

Miroslava Katreňáková, 13 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Elena Toporová

MZ2018 IIIkat-70

 

Nina Klobučníková, 13 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Mária Dorčíková

MZ2018 IIIkat-38

 

Nina Jandušíková, 14 rokov, ZUŠ Púchov

Pedagóg: Mgr. Mária Dorčíková

MZ2018 IIIkat-20

 

Katarína Vrbická, 13 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

MZ2018 IIIkat-68

 

Peter Sartoris, 15 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Jozefína Krnáčová

MZ2018 IIIkat-58

 

Alexandra Súlovcová, 13 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Sandra Popaďáková

MZ2018 IIIkat-62

 

Eva Hatalčíková, 13 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IIIkat-10

 

Lea Mersich, 13 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IIIkat-12

 

Kristína Kajúchová, 15 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IIIkat-50

 

Nela Hamšíková, 15 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

MZ2018 IIIkat-46

 

Viktória Palúchová, 14 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

MZ2018 IIIkat-44

 

Klára Liptáková, 14 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

MZ2018 IIIkat-81

 

Stela Drozdová, 14 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.

MZ2018 IIIkat-79

 

Markus Bauko, 12 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

MZ2018 IIIkat-4

 

Alexandra Kameschová, 13 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Konfalová

MZ2018 IIIkat-95

 

Timotej Huliak, 13 rokov, Šimon Pekara, 14 rokov, ZUŠ Rajec

Pedagóg: Mgr. Katarína Poláčeková

MZ2018 IIIkat-66

 

Michaela Labská, 14 rokov, ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava

Pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová

MZ2018 IIIkat-64

 

Veronika Masaryková, 12 rokov, ZUŠ Nitrianske Pravno

Pedagóg: Mgr. Z. Čeryová

MZ2018 IIIkat-60

 

Adela Sobčáková, 14 rokov, ZUŠ P.M. Bohúňa, Dolný Kubín

Pedagóg: Mgr. Jana Barťáková

MZ2018 IIIkat-56

 

David Lačný, 13 rokov, ZUŠ Poltár

Pedagóg: Bc. Monika Račková

MZ2018 IIIkat-54

 

Kristína Grácová, 13 rokov, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Pedagóg: Mgr. Veronika Lachká

MZ2018 IIIkat-52

 

Alžbeta Fečová, 12 rokov, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Pedagóg: Mgr. Veronika Lachká

MZ2018 IIIkat-48

 

Sylvia Motúzová, 13 rokov, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Pedagóg: Mgr. Veronika Lachká

MZ2018 IIIkat-105

 

Ján Plachý, 15 rokov, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Pedagóg: Oleg Cipov

MZ2018 IIIkat-36

 

Silvia Bieliková, 15 rokov, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Pedagóg: Oleg Cipov

MZ2018 IIIkat-26

 

Mária Bullová, 13 rokov, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Pedagóg: Oleg Cipov

MZ2018 IIIkat-85

 

Samuel Zámocký, 13 rokov, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Pedagóg: Oleg Cipov

MZ2018 IIIkat-83

 

Miroslava Dobešová, 12 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: neuvedený

MZ2018 IIIkat-42

 

Martin Danko, 12 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: Irena Bohunická

MZ2018 IIIkat-32

 

Šimon Šoska, 13 rokov, ZUŠ F. Špániho, Žilina

Pedagóg: Irena Bohunická

MZ2018 IIIkat-97

 

Dana Walterová, 13 rokov, ZUŠ Istrijská, Bratislava

Pedagóg: Anna Horváthová

MZ2018 IIIkat-40

 

Zuzana Buntová, 13 rokov, ZUŠ J.L. Bellu, Liptovský Mikuláš

Pedagóg: Mgr. J. Mikitová

 MZ2018 IIIkat-34

 

Soňa Vrbenská, 14 rokov, ZUŠ J.L. Bellu, Liptovský Mikuláš

Pedagóg: Mgr. J. Mikitová

 MZ2018 IIIkat-30

 

Daniel Czonka, 15 rokov, ZUŠ – Művészeti Alapiskola, Fiľakovo

Pedagóg: Mgr. Beáta Véghová

MZ2018 IIIkat-28

 

Ľubor Boženík, 13 rokov, ZUŠ Bernolákovo

Pedagóg: Štefánia Ábelová, akad. mal.

MZ2018 IIIkat-24

 

Fabián Petro, 13 rokov, ZUŠ Humenné

Pedagóg: Mgr. Drahoslava Zalaiová

MZ2018 IIIkat-22

 

Viktória Hlohincová, 13 rokov, ZUŠ Humenné

Pedagóg: Mgr. Drahoslava Zalaiová

MZ2018 IIIkat-93

 

Krištof Červeň, 13 rokov, ZUŠ Martin

Pedagóg: PhDr. Peter Klimek

MZ2018 IIIkat-18

 

Alexandra Szabová, 13 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Nikoleta Gečeová

MZ2018 IIIkat-16

 

Juliana Papáčová, 12 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Nikoleta Gečeová

MZ2018 IIIkat-6

 

Soňa Štoberová, 12 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Daniela Páneková

MZ2018 IIIkat-103

 

Alexandra Maloušová, 12 rokov, ZUŠ J. Potočára, Čadca

Pedagóg: Mgr. Danica Šimuláková, PaedDr. Magdaléna Vašková

MZ2018 IIIkat-14

 

Martina Műllerová, 13 rokov, ZUŠ F. Kafendu, Vrútky

Pedagóg: Mgr. Edita Koprdová

MZ2018 IIIkat-8

 

Agáta Filipková, 15 rokov, ZUŠ Kysucké Nové Mesto

Pedagóg: Adriána Jantulíková

MZ2018 IIIkat-73

 

Agáta Horeličanová, 12 rokov, ZUŠ L. Árvaya Elok. prac., Žilina

Pedagóg: Vladimír Stacho

MZ2018 IIIkat-89

 

Lucia Bošková, 12 rokov, ZUŠ L. Árvaya Elok. prac., Žilina

Pedagóg: Vladimír Stacho

MZ2018 IIIkat-87

 

Sofia Pučeková, 14 rokov, ZUŠ Ilava

Pedagóg: Mgr. art. Martina Paljesková Pišková

MZ2018 IIIkat-101

 

Jakub Medveď, 12 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Mgr. Jozef Švikruha

MZ2018 IIIkat-91

 

Gréta Olexíková, 12 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Mgr. Jozef Švikruha

MZ2018 IIIkat-75

 

Kristián Kapuš, 14 rokov, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

Pedagóg: Mgr. art. Veronika Hricková

MZ2018 IIIkat-77

 

Nina Skalová, 15 rokov, Lev, ZUŠ Radlinského, Bratislava

Pedagóg: Lenka Hlávková, akad. mal.

MZ2018 IIIkat-99

 

Nina Skalová, 15 rokov, Slon, ZUŠ Radlinského, Bratislava

Pedagóg: Lenka Hlávková, akad. mal.

 

MZ2018 IIIkat-107

*

4. kategória – zlaté pásmo

Laura Šefčovič, 16 rokov, ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava

Pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová

MZ2018 IVkat-10

 

Aneta Debnárová, 17 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Sandra Popaďáková

MZ2018 IVkat-8

 

Klára Chytilová, 19 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Sandra Popaďáková

MZ2018 IVkat-28

 

Lea Tatarková, 17 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IVkat-12

 

Vladimíra Desetová, 17 rokov, Srdcovky 1, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IVkat-2

 

Vladimíra Desetová, 17 rokov, Srdcovky 2, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IVkat-4

 

Vladimíra Desetová, 17 rokov, Srdcovky 3, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: PaedDr. Štefan Pondelík

MZ2018 IVkat-6

 

Timea Cochová, 16 rokov, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica

Pedagóg: Mgr. Lucia Demuthová

MZ2018 IVkat-16

 

Anika Bolčíková, 18 rokov, Ex Libris 1, ZUŠ Martin,

Pedagóg: PhDr. Peter Klimek

MZ2018 IVkat-30

 

Anika Bolčíková, 18 rokov, Ex Libris 2, ZUŠ Martin,

Pedagóg: PhDr. Peter Klimek

MZ2018 IVkat-32

 

Tatiana Husárová, 16 rokov, ZUŠ J.L. Bellu, Liptovský Mikuláš

Pedagóg: Mgr. Mikitová

MZ2018 IVkat-36

 

Karolína Škopová, 16 rokov, ZUŠ J.L. Bellu, Liptovský Mikuláš

Pedagóg: Mgr. Mikitová

MZ2018 IVkat-14

 

Christiane Cindy Scigeľová, 16 rokov, ZUŠ J.L. Bellu, Liptovský Mikuláš

Pedagóg: Mgr. Mikitová

MZ2018 IVkat-20

 

Dóra Matuš, 17 rokov, ?, Kollárovo

Pedagóg: Bianka Tőrőková

MZ2018 IVkat-34

 

Matúš Bokes, 16 rokov, ZUŠ Radlinského, Bratislava

Pedagóg: Lenka Hlávková, akad. mal.

MZ2018 IVkat-18

 

Chiara Gubalová, 16 rokov, More, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Daniela Páneková

MZ2018 IVkat-22

 

Chiara Gubalová, 16 rokov, Púšť, ZUŠ Rimavská Sobota

Pedagóg: Mgr. Daniela Páneková

MZ2018 IVkat-24

 

Sofia Rafaelová, 17 rokov, ZUŠ Bernolákova, Košice

Pedagóg: Gita Koločkovská

MZ2018 IVkat-26

 

odkaz na Zlaté pásmo 1. a 2. kategória