Zlaté pásmo 1. a 2. kategória Maľovaná ZUŠ-ka 2019

odkaz na Zlaté pásmo 3. a 4. kategória

1. kategória

2. kategória

odkaz na Zlaté pásmo 3. a 4. kategória