Zlaté pásmo 3. a 4. kategória Maľovaná ZUŠ-ka 2019

odkaz na Zlaté pásmo 1. a 2. kategória

3. kategória

4. kategória

odkaz na Zlaté pásmo 1. a 2. kategória