2019 Zmluvy

35_Zmluva o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny č. 2463-2019-PS-UMK – Powen a.s., zverejnené na stránke Mesta Banská Bystrica