2023 Zmluvy

23-Dodatok-č.1-ku-Kolektívnej -zmluve-2023-2024-str.1 + str.2