Prijímacie skúšky

ZÁPIS NOVÝCH ŽIAKOV

Zápis nových žiakov na našu Základnú umeleckú školu Jána Cikkera bude prebiehať elektronickou formou do 30. júna 2020 ELEKTRONICKÝ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR