2018 Zmluvy

ZML_zoznam_2018

1_Zml. o pedagog. praxi študentov s UMB B. Bystrica

2_Dod k zml. internet + telef. Lazovna

3_Dod k zml. T-com – internet + telef. Štefánik. nábr.

4_Dod k zml. T-com – internet + telef. Internátna

5_Zrušenie zml. na mobil. telef. T-com

6_Kúp. zml. T-com – akcivý telefón

7_Kúp. zml. T-com – akcivý telefón

8_Kúp. zml. T-com – akcivý telefón

10_dod. 4 k zml. o dod. plynu SPP Štefánik.n.

11_dod. 4 k zml. o dod. plynu SPP Lazovná

12_Dar. zml. RZ_1

13_Dar. zml. RZ_2

14_Dar. zml. Nadácia J. Cikkera

15_Zml. o spracúvaní OÚ – IZUŠ

16_Zml. o nájme ŠO – koncert TO

17_Dar. zml. RZ_3_pre TO

18_Zml. o zabezpečení OOÚ podľa GDPR

19_Zml. sprostredkovateľská GDPR – HOUR Žilina

20_Zml. o nájme – bufet Zacharová – Štefánikovo nábrežie

21_Zml. o nájme – Bínovský – Štefánikovo nábrežie

22_Zml. o pedagogickej praxi študentov s UMB Banská Bystrica

23_Zml. o pripojení Metronet Biznis

24_Dodatok č.1 k Zmluve č.1-2018 o nájme – Bufet Zacharová

25_Poistná zmluva č.3930165288 Kooperativa 27.9.2018

26_Dod. 6 k zml.18_2012 Amicomp- servis kop. stroja Štef.

27_Dod. 6 k zml.19_2012 Amicomp- servis kop. stroja Lazovná

28_Dod. 6 k zml.20_2012 Amicomp- servis kop. stroja Internátna

29_Poistná zmluva č.3930169304 Kooperativa 26.10.2018

30_Poistná zmluva č.4619008192 – Hromadné cestovné a úrazové poistenie žiakov a pedagógov ZUŠ 1.11.2018-31.10.2019