2016 Zmluvy

ZML_zoznam_2016

1_Kolektívna zml_2016

2_Dod. 3 k zml_SPP- Dodávka plynu Štefánik. nábr.

3_Dod. 3 k zml_SPP- Dodávka plynu Lazovná ul.

4_ Servisná zmluva Gamo 2016

5_Zml. Telekom zmena tel. programu Lazovná

6_Zml. Telekom zmena tel. programu Štefánikovo n.

7_Zml. Telekom zmena tel. programu Internátna

8_Zml. Telekom – mobilný telefón akciový

9_Dod. k zml. Telekom -program na mobilný telefón akciový

10_Zml. o pedagog. praxi študentov s UMB B. Bystrica

11_Dar_zml. od Alba precision_účasť na husľovú súťaž

12_Zml. o dielo_Rekonštrukcia, spevnenie dvora pri ZUŠ JC B. By

13_Dar_zml. od Rodič. združ._účasť na súťažich v 2. polroku

14_Dar_zml. od Rodič. združ._účasť na sústredeniach v 2. polrok

15_Zml. o financovaní DUF J. Cikkera – OÚ BB

16_Zml. o nájme VKS na 25.4.2016 pre ZUŠ Tisovec

17_ Dod. 1 k zml. 2_2016_ Spevnenie dvora

18_Zml. o výpožičke výstavy od ŠVK v BB

19_Dar_zml. od Nadácie J. Cikkera_financovanie 24. roč. DUF

20_Dar_zml. od Rodič. združ._účasť na sústredeniach a koncert T

21_Zml. o nájme Št. opera na 17. a 18.6.2016 pre koncert TO

22_Dar_zml. od Rodič. združ._ financovanie prenájom ŠO na konce

23_Zml. o dielo_Pollux_Otváranie brány

24_Zml. o dielo_Krofistav_ podlahy WC_Lazovná

25_Zml. o dielo_EURO-MONT_výmena okien_Lazovná

26_Zml. o nájme_ROMANCA_ prevádzka bufetu

27_Zml. o pripojení_Spoje s.r.o._do siete Internet

28_Zml. sublicenčná o používaní programu iZUŠ

29_Zml. o zabezpečení ochany os. údajov

30_Zml. o nájme triedy_Bínovský_na skúšky skupiny

31_Dar. zml. Continental Zvolen – Notebooky a PC

32_ Zml. o využívaní služby – ČSOB Businessbanking Lite

33_ Zml. o prenájme VKS na prezentáciu zvukovej techniky 20.9

34_ Zml. o pedagogickej praxi študentov UMB BB

35_Dod. k servis. zml. 18_2012 Amicomp

36_Dod. k servis. zml. 19_2012 Amicomp

37_Dod. k servis. zml. 20_2012 Amicomp

38_Dod. 1 ku zml. o nájme kiosku – Gamo

39_Dod. 1 ku KZ príplatok 6% pre nepedagogických zamestnancov

40_Dar_zml. od Rodič. združ._ financovanie súťaže a sústredení

41_Dod. k servis. zml. 23_2012 Amicomp

42_Zml. o dodávke elektriny- dodávateľ Pow-en a.s.

43_ Zml. o prenájme priestorov pre VKMK na rok 2017

44_Zml. o dielo_10_2016_EURO-MONT_II.výmena okien_Lazovná

45_ Zml. o prenájme bočnej fasády budovy pre euroAWK na rok 2017

46_Dod. k rám. dohode Gamo – servis na r. 2017